Aktivnosti

07.04.2021

Mađunarodna naučna konferencija "Društvene devijacije" je postala već tradicija u regionu, obzirom da svake godine okuplja naučne radnike i stručnjake iz prakse iz oblasti prava, psihologije, penologije, socijalnog rada i ekonomie iz više od 6 zemalja. Pored razmjene znanja i iskustava, učesnici svake godine uživaju u zanimljivim izletima i lijepim druženjima izvan konferencijeske sale.

Didaktički koncerti 16.11.2018

Kroz organizovanje didaktičkih koncerata, približavamo klasičnu muziku djeci, i razvijamo navike i ljubav za ovu vrstu muzike. Odrasle učimo da "ozbiljna" muzika ne mora uvjek biti baš ozbiljna. U oktobru 2016 su održana dva didaktička koncerta u Prijedoru i u Banjoj Luci. U prepunoj sali Pozorišta Prijedor i Dječijeg pozorišta Banja Luka, djeca su uživala u izvedbi Sen-Sansovog Karnevala životinja, ali i naučila mnogo o instrumentima koji čine orkestar.

Marketing 16.11.2018

Kroz marketing radionice, polaznici uče o poslovnom procesu i filozofiji marketinga, uz poseban akcenat na primjenu novih medija u marketinškom komuiciranju. Uz saradnice, eksperte u komuniciranju, Martinu Kvarantan Šmitran, certifikovanog NLP trenera i Tončicu Čeljusku, urednicu sa HRT-a, organizovali smo radionicu o teroiji i praksi komuniciranja, javnim nastupima i nastupima u medijima.

Probacija 16.11.2018

Radimo na projektima resocijalizacije osuđenih lica, kao i na uvođenju i primjeni probacije u BiH. Probacija kao nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela tokom koje službenici probacije provode nadzor i stručnim postupcima utiču na rizične faktore kod počinitelja kaznenog djela s ciljem resocijalizacije i reintegracije počinitelja u zajednicu, još uvijek se ne primjenjuje dovoljno u BiH, najviše iz razloga nedovoljno obučenih i informisanih osoba u nadležnim institucijama. U oktobru 2016 je održana međunarodna konferencija o probaciji, pod nazivom "Probacija i alternativne krivična sankcije - mogućnosti i perspektive". Takođe, prof dr Nebojša Macanović je autor knjige Kontrolisana sloboda, i većeg broja stučnih i naučnih publikacija na temu probacije.

Neformalno obrazovanje 16.11.2018

Kroz organizaciju različitih formi edukacije, učenja i radionica, omogućavamo pristup znanjima koja nisu dovoljno zastupljena u formalnom obrazovnom sistemu.