Aktivnosti

10.11.2022

U okviru našeg centra pružamo usluge i pedagoško – psihološkog savjetovališta.  U savjetovalištu pružamo  pedagoške i psihosocijalne usluge koje su usmjerene na očuvanje i zaštitu mentalnog zdravlja. Sa korisnicima će raditi stručne i profesionalne osobe sa bogatim praktičnim iskustvom  s ciljem da nastale probleme i krize djece, adolescenata i odraslih osoba rješe na što efikasniji način.

Termini su savjetovalištu se rezervišu pozivom na broj telefona, u zavisnosti od poteškoće ili problema sa kojim se suočavate. Bavimo se:

 • problemom ovisnosti djece i adolescenata na društvenim mrežama i internetu,
 • pružamo podršku djeci koja su žrtve internet nasilja,
 • podstičemo izgradnju samopouzdanja kod adolescenata i odraslih,
 • savjetodavnim radom sa djecom i adolescentima socijalno neprilagođenog ponašanja,
 • problemom organizovanja slobodnog vremena kod djece i mladih,
 • osnaživanjem kapaciteta i kompetencija kod adolescenata i odraslih koji nailaze na određene probleme.

          (rezervacije termina, tel: 065/609-929)

 

 •  savjetodavnim radom sa roditeljima koji imaju određene poteškoće u komunikaciji sa djecom,
 • kako uspostaviti granice i biti dosljedan roditelj,
 • uspostavljanjem samostalnosti i autonomije kod djeteta,
 • problemima djece i mladih sa prijateljima, porodicom,
 • poteškoćama pri učenju,
 • problemima osjećaja nesigurnosti u sebe, bespomoćnost,
 • povučenosti, stidljivosti,
 • agresivnosti, neprilagođenim ponašanjem,
 • suočavanjem sa stresnim situacijama i osjećanjem tuge,
 • rana loša životna iskustva.

            (rezervacije termina, tel: 065 973 555)

 

 • problemima kao što su anksioznost, fobije i napadi panike,
 • opsesivno-kompulzivnim poremećajem,
 • depresijom,
 • sindromom sagorijevanja
 • egzistencijalnim krizama i zaglavljenošću u životu.        

            (rezervacije termina, tel: 065 985 724)

07.04.2021

Mađunarodna naučna konferencija "Društvene devijacije" je postala već tradicija u regionu, obzirom da svake godine okuplja naučne radnike i stručnjake iz prakse iz oblasti prava, psihologije, penologije, socijalnog rada i ekonomie iz više od 6 zemalja. Pored razmjene znanja i iskustava, učesnici svake godine uživaju u zanimljivim izletima i lijepim druženjima izvan konferencijeske sale.

Didaktički koncerti 16.11.2018

Kroz organizovanje didaktičkih koncerata, približavamo klasičnu muziku djeci, i razvijamo navike i ljubav za ovu vrstu muzike. Odrasle učimo da "ozbiljna" muzika ne mora uvjek biti baš ozbiljna. U oktobru 2016 su održana dva didaktička koncerta u Prijedoru i u Banjoj Luci. U prepunoj sali Pozorišta Prijedor i Dječijeg pozorišta Banja Luka, djeca su uživala u izvedbi Sen-Sansovog Karnevala životinja, ali i naučila mnogo o instrumentima koji čine orkestar.

Marketing 16.11.2018

Kroz marketing radionice, polaznici uče o poslovnom procesu i filozofiji marketinga, uz poseban akcenat na primjenu novih medija u marketinškom komuiciranju. Uz saradnice, eksperte u komuniciranju, Martinu Kvarantan Šmitran, certifikovanog NLP trenera i Tončicu Čeljusku, urednicu sa HRT-a, organizovali smo radionicu o teroiji i praksi komuniciranja, javnim nastupima i nastupima u medijima.

Probacija 16.11.2018

Radimo na projektima resocijalizacije osuđenih lica, kao i na uvođenju i primjeni probacije u BiH. Probacija kao nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela tokom koje službenici probacije provode nadzor i stručnim postupcima utiču na rizične faktore kod počinitelja kaznenog djela s ciljem resocijalizacije i reintegracije počinitelja u zajednicu, još uvijek se ne primjenjuje dovoljno u BiH, najviše iz razloga nedovoljno obučenih i informisanih osoba u nadležnim institucijama. U oktobru 2016 je održana međunarodna konferencija o probaciji, pod nazivom "Probacija i alternativne krivična sankcije - mogućnosti i perspektive". Takođe, prof dr Nebojša Macanović je autor knjige Kontrolisana sloboda, i većeg broja stučnih i naučnih publikacija na temu probacije.