Aktivnosti

U okviru našeg centra pružamo usluge i pedagoško – psihološkog savjetovališta.  U savjetovalištu pružamo  pedagoške i psihosocijalne usluge koje su usmjerene na očuvanje i zaštitu mentalnog zdravlja. Sa korisnicima će raditi stručne i profesionalne osobe sa bogatim praktičnim iskustvom  s ciljem da nastale probleme i krize djece, adolescenata i odraslih osoba rješe na što efikasniji način.

Termini su savjetovalištu se rezervišu pozivom na broj telefona, u zavisnosti od poteškoće ili problema sa kojim se suočavate. Bavimo se:

 • problemom ovisnosti djece i adolescenata na društvenim mrežama i internetu,
 • pružamo podršku djeci koja su žrtve internet nasilja,
 • podstičemo izgradnju samopouzdanja kod adolescenata i odraslih,
 • savjetodavnim radom sa djecom i adolescentima socijalno neprilagođenog ponašanja,
 • problemom organizovanja slobodnog vremena kod djece i mladih,
 • osnaživanjem kapaciteta i kompetencija kod adolescenata i odraslih koji nailaze na određene probleme.

          (rezervacije termina, tel: 065/609-929)

 

 •  savjetodavnim radom sa roditeljima koji imaju određene poteškoće u komunikaciji sa djecom,
 • kako uspostaviti granice i biti dosljedan roditelj,
 • uspostavljanjem samostalnosti i autonomije kod djeteta,
 • problemima djece i mladih sa prijateljima, porodicom,
 • poteškoćama pri učenju,
 • problemima osjećaja nesigurnosti u sebe, bespomoćnost,
 • povučenosti, stidljivosti,
 • agresivnosti, neprilagođenim ponašanjem,
 • suočavanjem sa stresnim situacijama i osjećanjem tuge,
 • rana loša životna iskustva.

            (rezervacije termina, tel: 065 973 555)

 

 • problemima kao što su anksioznost, fobije i napadi panike,
 • opsesivno-kompulzivnim poremećajem,
 • depresijom,
 • sindromom sagorijevanja
 • egzistencijalnim krizama i zaglavljenošću u životu.        

            (rezervacije termina, tel: 065 985 724)