Aktivnosti

Didaktički koncerti

Kroz organizovanje didaktičkih koncerata, približavamo klasičnu muziku djeci, i razvijamo navike i ljubav za ovu vrstu muzike. Odrasle učimo da "ozbiljna" muzika ne mora uvjek biti baš ozbiljna. U oktobru 2016 su održana dva didaktička koncerta u Prijedoru i u Banjoj Luci. U prepunoj sali Pozorišta Prijedor i Dječijeg pozorišta Banja Luka, djeca su uživala u izvedbi Sen-Sansovog Karnevala životinja, ali i naučila mnogo o instrumentima koji čine orkestar.