Aktivnosti

Marketing

Kroz marketing radionice, polaznici uče o poslovnom procesu i filozofiji marketinga, uz poseban akcenat na primjenu novih medija u marketinškom komuiciranju. Uz saradnice, eksperte u komuniciranju, Martinu Kvarantan Šmitran, certifikovanog NLP trenera i Tončicu Čeljusku, urednicu sa HRT-a, organizovali smo radionicu o teroiji i praksi komuniciranja, javnim nastupima i nastupima u medijima.