Aktivnosti

Neformalno obrazovanje 16.11.2018

Kroz organizaciju različitih formi edukacije, učenja i radionica, omogućavamo pristup znanjima koja nisu dovoljno zastupljena u formalnom obrazovnom sistemu.

Statistička obrada podataka 16.11.2018

Za potrebe izrade diplomskih, magistarskih, master i doktorskih radova, radimo obradu podataka u SPSS i pripremu pratećih izvještaja.