O nama

Početkom 2016. godine je grupa naučnih radnika različitih profila odlučila da osnuje udruženje Centar modernih znanja u svrhu promocije znanja koja nisu striktno obuhvaćena formalnim obrazovnim sistemom. U skladu sa tim, postavljeni su sljedeći ciljevi i zadaci:

 • Promovisanje koncepta cjeloživotnog učenja, svih vidova formalnog, neformalnog i informalnog učenja, te modernih i aktuelnih znanja i vještina;
 • Jačanje socijaldemokratskih vrijednosti u društvu, usvajanjem socijaldemokratskih znanja i politika, i razvijanje i promocija ideja slobode, jednakosti i solidarnosti u drštvu, kao i jednakih mogućnosti u pristupu obrazovanju;
 • Razvijanje znanja i unapređenje profesionalnih, naučnih i stručnih istraživanja;
 • Razvoj tolerancije i uvažavanje različitosti u društvu;
 • Jačanje aktivističkih i volonterskih kapaciteta građana koji doprinose demokratizaciji društvenih procesa;
 • Ostvarivanje saradnje sa ustanovama kulture, visokoškolskim ustanovama, i drugim naučnim institucijama;
 • Apsolutno poštovanje ljudskih prava, kao i njihovo unapređenje i proširivanje;
 • Postizanje što većeg nivoa socijalne jedankosti koja se ogleda u jednakim šansama i ishodima za sve građane Republike Srpake, tj. Bosne i Hercegovine, bez obzira na individualne ili grupne razlike;
 • Uključivanje marginalizovanih, formalnih i neformalnih grupa stanovništva u sve društvene procese;
 • Afirmacija i unapređenje postpenalnog tretmana prestupnika, kao i sistema probacija;
 • Promovisanje ljudskih prava i sloboda građana u skladu sa svim pozitivnim zakonskim propisima u zemlji i međunarodnim konvencijama;
 • Zalaganje za unapređenje životnog standarda građana i razvoj privrede;
 • Unapređenje ekološke svjeti građana i zaštita životne sredine;
 • Afirmacija ostvarivanja prava djece u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i međunarodnim konvencijama;
 • Afirmacija ostvarivanja prava i interesa građana treće životne dobi u skladu sa praksom u razvijenim zemljama;
 • Afirmacija i ostvarivanje prava i interesa osoba sa posebnim potrebama; u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske
 • Afirmacija zdravog načina života kroz sportsko – reaktivne aktivnosti djece , omladine i odraslih;
 • Mir i promocija mira i stvaranje uslova i atmosfere demokratskog političkog i kulturnog dijloga koji mu doprinose;
 • Saradnja sa organizacijama sa istim ili sličnim ciljevima u zemlji i inostranstvu;
 • Čuvanje i unapređenje prirodnog, kulturnog i etnološkog nasljeđa, kao i promovisanje turističkih vrijednosti u svrhu promocije očuvanja istinskih vrijednosti našeg društva;
 • Rad na unapređenju uslova na tržištu rada; u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske
 • Pomoć pri ekonomskom osnaživanju socijalno osjetljivih kategorija;
 • Uspostavljanje novih veza i partnerstava u realizaciji konkretnih projekata kroz državne i nedržavne institucije.
 • Kreiranje, ažuriranje i uređivanje internetskih sadržaja i portala u cilju privremenog, tačnog i objektivnog informisanja javnosti o svim bitnim dešavanjima iz društvenog, političkog, ekonomskog, socijalnog, kulturnog, sportskog, geopolitičkog kao i drugih oblasti života, uz angažovanje stručnih lica.
Prilozi:
GEP CMZ.pdf [131.89Kb]