Novosti

Kategorija:
27.11.2022

Tema VIII Međunarodne naučne konferencije "Društvene devijacije" je PRAVO NA ZDRAVLJE I OBRAZOVANJE – UNIVERZALNA LJUDSKA PRAVA, a održaće se 23.06. i 24.06.2023. u Banja Luci.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima govori o dva univerzalna ljudska prava - pravo na zdravlje (čl. 25) i pravo na obrazovanje (čl. 26). Prema ovoj deklaraciji, pravo na zdravlje podrazumjeva da svako ima pravo na standard života koji obezbeđuje zdravlje i blagostanje, njegovo i njegove porodice, uključujući hranu, odjeću, stan i ljekarsku njegu i potrebne socijalne službe, kao i pravo na osiguranje u slučaju nezaposlenosti, bolesti, onesposobljenja, udovištva, starosti ili drugih slučajeva gubljenja sredstava za izdržavanje usljed okolnosti nezavisnih od njegove volje. Majke i djeca imaju pravo na naročito staranje i pomoć. Sva djeca, rođena u braku ili van njega, uživaju jednaku socijalnu zaštitu. Pravo na obrazovanje naglašava da svako ima pravo na obrazovanje. Obrazovanje treba da bude besplatno, bar u osnovnim i nižim školama. Osnovno obrazovanje je obavezno. Tehničko i stručno obrazovanje treba da bude svima podjednako dostupno na osnovu njihove sposobnosti. Obrazovanje treba da bude usmjereno ka punom razvitku ljudske ličnosti i učvršćivanju poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ono treba da unapređuje razumijevanje, trpeljivost i prijateljstvo među svim narodima, rasnim i vjerskim grupama, kao i djelatnost Ujedinjenih nacija za održanje mira.

Tema ovogodišnje konferencije polazi od raznih dilema i pitanja kao što su: Znamo li šta propisuju čl. 25. i 26. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima? Kako obezbjeđujemo ova prava na nacionalnom i svjetskom nivou? Kakve zdravstvene izazove donosi sadašnjost i budućnost? Koje obrazovne inovacije zaslužuju nove generacije? Koji su to pravni aspekti i principi koji obezbjeđuju sprovođenje ovih univerzalnih prava u društvu? i sl.

Preuzimte pozivno pismo sa linka i pridružite nam se u junu!

Prilog:
Download this file (Pozivno pismo 2023.docx)Pozivno pismo 2023.docx[ ]62 kB
Kategorija:
18.09.2022

 

VII Međunarodna naučna konferencija „Društvene devijacije“ na temu “Poremećaji u ponašanju djece i mladih” održana je 09. i 10.09.2022. u Banja Luci. Tema konferencije je izuzetno aktulena, posvećena problemima socijalno neprilagođenog ponašanja djece i mladih, kojom želimo  upozoriti  na  potrebu  veće  stručne  posvećenosti  i  društvenog angažmana ovoj izuzetno važnoj problematici. Cilj ovogodišnje konferencije je bio da se prezentuju dosadašnja iskustva stručnjaka i naučnih radnika, efikasna rješenja, pogledi i pristupi u vezi sa temom skupa, kao i rezultati istraživanja čija praktična upotreba može unaprijediti preveciju pormećaja u ponašanju mladih generacija.

 

Naučne radove je prijavilo više od 120 naučnih radnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Rusije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore i Nigerije, a neke od predstavljenih tema su: ZLOUPOTREBA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI I RIZIČNA PONAŠANJA MLADIH U SAVREMENOM POTROŠAČKOM DRUŠTVU SOCIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE LJUBAVNIH ODNOSA MLADIH NA DRUŠTVENIM MREŽAMA, KOCKANJE SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA: UČESTALOST i POVEZANA PONAŠANJA KOJA VODE KA ZAVISNOSTI, ODRASTANJE DJECE U DISFUNKCIONALNIM I DEFICIJENTNIM OBITELJIMA, MALOLETNICI KAO UČINIOCI IMOVINSKIH KRIVIČNIH DELA, SOCIJALIZACIJA U DIGITALNOM OKRUŽENJU, itd.

Kategorija:
22.08.2022

Ovogodišnja konferencija, sedma po redu, je okupila najveći broj autora do sada. Kompletnu listu pogledajte u prilogu.

Kategorija:
14.02.2022

Sedma međunarodna naučna konferencija "Društvene devijacije" će se održati u Banja Luci 09.09. i 10.09.2022. na temu "Poremećaji u ponašanju djece i mladih".

U današnjem (post)modernom, globalnom društvu kojeg karakterišu velike „tranzicijske tegobe“ razmatranje poremećaja u ponašanju i izučavanje ovih pojava jeste u isto vrijeme i moralno, humanističko, ekonomsko, sociološko i pravno pitanje.

Ovogodišnja konferencija posvećena  je problemima  socijalno neprilagođenog ponašanja djece  i mladih, kojom  želimo  upozoriti  na  potrebu  veće  stručne  posvećenosti  i  društvenog angažmana ovoj izuzetno važnoj problematici. S tim u vezi želimo govoriti o poremećajima u ponašanju sa kojim se svakodnevno susrećemo bilo u užoj ili široj okolini. Kako bismo ovaj problem sagledali iz ugla raznih naučnih disciplina, ponudili smo veliki broj podtema da bismo motivisali naučne radnike, ali i ljude sa bogatim praktičnim iskustvom, da kroz svoje radove pomognu u rasvetljavanju i rješavanju ovog društvenog problema.

Svi detalji o konferenciji, kao i uputstvo za autore, nalaze se u pozivnom pismu u prilogu.

Prilog:
Download this file (Pozivno pismo 2022.docx)Pozivno pismo 2022.docx[ ]60 kB
Kategorija:
26.08.2021