Novosti

Zbornik radova naše Međunarodne naučne konferencije "Društvene devijacije" je ove godine ocijenjen sa 8.137 impakt faktorom u SJIF kategorizaciji! Detalji su na linku https://sjifactor.com/passport.php?id=20383