Novosti

Kategorija:
20.09.2020

V Međunarodna naučna konferencija „Društvene devijacije“ na temu “Porodica i savremeno društvo- izazovi i perspektive” održana je 18. i 19.09.2020. u Banja Luci. Tema konferencije je izuzetno aktulena. Porodica je u današnje vrijeme suočena sa brojnim teškoćama i problemima kako bi se održale i ispunile pretpostavljene funkcije i očekivane uloge. Promjene koje se odvijaju velikom brzinom u svim segmentima savremenog društva ostavljaju značajne posljedice na stanje, razvoj, ulogu i mjesto porodice u društvu. Cilj ovogodišnje konferencije je bio da se prezentuju dosadašnja iskustva stručnjaka i naučnih radnika, efikasna rješenja, pogledi i pristupi u vezi sa temom skupa, kao i rezultati istraživanja čija praktična upotreba može unaprijediti funkcionalnost savremene porodice.

 Konferencija je realizovana u hibridnom formatu. Dio radova je predstavljen uživo, a plenarna izlaganja u video formatu će biti dostupna za sve učesnike na zvaničnim stranicama Centra modernih znanja. Naučne radove je prijavilo više od 100 naučnih radnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Rusije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore i Mađarske, a neke od predstavljenih tema su: RODITELJSTVO U ADOLESCENCIJI – KAKO VASPITAVAM SVOJE DIJETE?, CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANjE I UČENjE KAO  FAKTOR VASPITNOG OSNAŽIVANjA PORODICE, ULOGA KVALITETE OBITELJSKIH INTERAKCIJA NA PONAŠANJA DJECE U VRŠNJAČKOM NASILJU, MLADI U BOSNI I HERCEGOVINI O BRAKU I ALTERNATIVNIM OBLICIMA PARTNERSTVA, DJECA I MEDIJI, RAZLIKUJU LI SE VASPITNI STAVOVI RODITELJA DJECE KOJA IGRAJU IGRE NA SREĆU I KOJA NE IGRAJU?, ULOGA BAKE I DJEDA U OBITELJI: MIŠLJENJA I STAVOVI MAJKI, KOMUNIKACIJA U PORODICI GLUVE I NAGLUVE DECE, SINOVI UBICE MAJKI, itd.

 “Problemi sa kojima se savremena porodica suočava i na početku XXI vijeka su i dalje siromaštvo, nezaposlenost, nasilje, međugeneracijsko razmimoilaženje, nedostatak ljubavi i razumijevanja, loša socijalna i zdravstvena zaštita, smanjenje članova domaćinstva, iseljavanje, migracije i drugi socijalni i ekonomski uticaji koji svakodnevno ugrožavaju funkcionalnost porodice. Upravo izazovi koji su stavljeni pred savremenu porodicu početkom XXI vijeka podstakli su nas da se bavimo ovom zahtjevnom temom. Veliko nam je zadovoljstvo da smo uspjeli da realizujemo konferenciju i održimo kontinuitet uprkos izazovima epidemiološke situacije”, istakao je prof.dr. Nebojša Macanović, predsjednik Centra modernih znanja. Konferenciju su podržali Roaming Electronics i Manja.

Kategorija:
14.09.2020

Sve je spremno za Petu međunarodnu naučnu konferenciju Društvene devijacije, na temu "Porodica i savremeno društvo - izazovi i perspektive", koja će se ove godine održati u hibridnom formatu. Jedan dio učesnika će predstaviti svoje radove u u konferencijskom prostoru u hotelu Vidović 18.09.2020., a sva plenarna predavanja će biti dostupna u video formatu na zvaničnim stranicama Centra, odmah po održavanju konferencije. Zadovoljni smo jer smo uspjeli da zadržimo kontinuitet konferencije i u ovim izazovnim vremenima, te omogućimo regionalnu saradnju naučnih radnika i stručnjaka iz praske. U prilogu možete vidjeti detaljan program konferencije. 

Prilog:
Download this file (Agenda 18.09..docx)Agenda 18.09..docx[ ]55 kB
Kategorija:
15.05.2020

Obzirom na okolnosti izazvane korona virusom, konferencija "Porodica i savremeno društvo - izazovi i perspektive" je prolongirana za 18. i 19.09.2020. Do sada je prijavljeno preko 60 radova urađenih od strane više od 90 autora! Zainteresovani mogu i dalje da prijave rad, najkasnije do 20.07.2020. Do sada prijavljeni autori su:

 

IME I PREZIME

INSTITUCIJA

NAZIV RADA

DRŽAVA

1.

Akademik prof.dr Borislav Đukanović,

Lejla Kašić

Univerzitet UDG Podgorica

Svakodnevni život u crnogorskim porodicama

 

Crna Gora

2.

Akademik prof. dr Miodrag N. Simović,                                            Prof. dr Milena Simović,                                      Prof. dr Vladimir M. Simović

 

Sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Vanredni profesor na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci,

Tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine

Pravo na privatni i porodični život u praksi Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH

 

Bosna i Hercegovina

3.

Dr. Zvereva Olga, Prof.

 

Faculty of Preschool Pedagogic and Psychology, Faculty of Preschool Pedagogic and psychology, Moscow

Collaboration between family and educational institutions

 

Rusija

4.

Dr Zorica Šaljić                               Dr Emina Hebib

 

Filozoski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

The family-school partnership as regards providing students with additional support

 

Srbija

5.

Prof.dr. Sunčica Dimitrijoska

 

Filozofski fakultet, Univerzitet Sv.Ciril i Metodij, Skopje

Prevencija nasilja nad decom

 

Makedonija

6.

mr Vera Petrović                       prof.dr Goran Jovanić

 

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Delikti nasilja u porodici i parnetrskim odnosima

 

Srbija

7.

Izv.prof.dr.sc. Gorana Bandalović     

Josipa Kaselj mag.soc.     Izv.prof.dr.sc. Zorana Šuljug Vučica

 

Filozofski fakultet Split

 

Odnosi između članova u jednoroditeljskim obiteljima i njihov položaj u društvu

 

Hrvatska

8.

Prof.dr. Nives Ličen,

Prof.dr. Aleksandra Šindić

 

Filozofski fakultet Ljubljana,

Filozofski fakultet Banja Luka

 

Starejši v družini: raznolikost in medgeneracijski odnosi v starajoči se družbi

 

Slovenija,

BiH

9.

prof.dr Sanja Radetić Lovrić      Slađana Popović

 

Filozofski fakultet Banja Luka

 

Razlikuju li se vaspitni stavovi roditelja djece koja igraju igre na sreću i koja ne igraju?

 

BiH

10.

Prof. dr. sc. Jasminka Zloković
Prof. dr. sc. Anita Zovko

 

Filozofski fakultet u Rijeci

 

Osnaživanje obitelji i pozitivni međugeneracijski odnosi – socijalno-pedagoški mit ili socijalno bogatstvo?

 

Hrvatska

11.

Valentina Bolčević Novak, mag. paed. et educ. phil.
Kornelija Mrnjaus, izv. prof. dr. sc.,

 

Filozofski fakultet u Rijeci

 

Međugeneracijske vrijednosne orijentacije i vrijednosni prioriteti

 

Hrvatska

12.

dr Marina M. Simović                        dr Miomira P. Kostić

 

Sekretar u Ombudsmanu za djecu Republike Srpske,              Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

 

Kriminološki diskurs porodice i porodičnih odnosa

 

BiH, Srbija

 

13.

prof.dr Nikola Mijanović

 

Filozofski fakultet Nikšić

 

Cjeloživotno obrazovanje i učenje kao faktor vaspitnog osnaživanja porodice

 

Crna Gora

 

14.

dr Valentina Smolović

 

Viši sud u Podgorici

 

Lice za podršku kao novi institut u porodičnom zakonu Crne Gore

 

Crna Gora

 

15.

Prof.dr Almedina Čengić

 

Filozofski fakultet Sarajevo

 

Dekadencija društvenih i porodičnih odnosa na primjeru građanske drame s kraja XIX i poletka XX vijeka

 

BiH

16.

Dr Zorica Mršević

 

Institut društvenih nauka Beograd

 

Sinovi ubice majki

 

Srbija

17.

prof.dr Biserka Košarac

 

Filozofski fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

 

Porodični vrednosni sistem mladih u Republici Srpskoj

 

BiH

18.

Vanja Marković, mag.                Kristina Alviž Rengel, mag.

 

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

 

Dijete s teškoćama u razvoju na prijelazu iz vrtića u školu - korak naprijed ili korak nazad?

 

Hrvatska

19.

S.I. Kudinov, S.S. Kudinov, V.S. Kudinov

 

Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia

 

Responsibility of personality as a factor of successful implementation of activity

 

Rusija

20.

Dr. Ganicheva Alla, Assoc. Prof.

 

Moscow city pedagogical University, Moscow, Russia

 

Domestic violence as a socio-pedagogical problem

 

Rusija

21.

Biljana Joksimović, MA

 

OŠ "Vukašin Radunović" Berane

 

Saradnja roditelja i škole u mlađim razredima osnovne škole

 

Crna Gora

22.

doc.dr Dragan Stefanovski

 

Independent researcher

 

The Attitude of the young population towards marriage and family in R.Macedonia

 

Makedonija

 

23.

prof.dr.sc. Maja Ljubetić                  doc.dr.sc. Anita Mandarić Vukušić                                        Ena Amidžić

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
Dječji vrtić Calimero, Solin

 

Uloga bake i djeda u obitelji: mišljenja i stavovi majki

 

Hrvatska

24.

dr Filip Mirić

 

Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

Kriminološki osvrt na porodicu kao faktor maloletničke delinkvencije

Srbija

25.

doc.dr Tamara Marić

 

Ministarstvo pravde RS

 

Pravni postupci za zaštitu od nasilja u porodici u Republici Srpskoj

 

BiH

26.

prof.dr Petar Rajčević

 

Učiteljski fakultet, Univerzitet u Prištini

 

Porodično vaspitanje i izazovi novog doba

 

Srbija

27.

prof.dr. Hatidža Beriša                        Vladimir Tomašević

 

Fakultet za inžinjerijski menadžment, Beograd

 

Fenomen dece ratnika

 

Srbija

 

28.

doc.dr Tatjana Marić

 

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banja Luci

 

Roditeljstvo u adolescenciji – Kako vaspitavam svoje dijete?

 

BiH

29.

doc.dr Vildana Pleh

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Program sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo kao primjer prevencije maloljetničkog prestupništva

BiH

30.

dr Nemanja Đukić,

mr Olivera Grbić

Vanredni profesor                                                      Viši asistent, fakultet političkih nauka Banja Luka

Grafiti kao kultura otpora mladih

BiH

31.

dr Dragan Bašić                          mr Slavica Bašić

Fakultet političkih nauka Banja Luka          OO Crveni krst, Laktaši

Razvoj ličnih i porodičnih vrijednosti i uticaj na demokratizaciju društva

BiH

32.

prof.dr Vesna S.Trifunović                                        prof.dr. Gordana Budimir Ninković                                   

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu

Društvo porodica i obrazovanje o starosti i starijima

Srbija

33.

Dušanka Slijepčević, MA

Fakultet političkih nauka, Banja Luka

Opšta teorijska razmatranja međugeneracijskih odosa u savremenoj porodici

BiH

34.

dr.sc. Anna Alajbeg          izv.prof.dr.sc. Sonja Kovačević             mr.sc.Joško Barbir

Filozofski fakultet u Splitu

Uloga kvalitete obiteljskih interakcija na ponašanja djece u vršnjačkom nasilju

Hrvatska

35.

Anida Dudić, MA

Fakultet političkih nauka Sarajevo

Mladi u Bosni i Hercegovini o braku i alternativnim oblicima parnetrstva

BiH

36.

Doc.dr Tamara Kovačević   

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Komunikacija u porodici gluve i nagluve dece

Srbija

37.

dr.sc. Marijana Škutor

Sveučilište Hercegovina u Mostaru

 Provjera metrijskih karakteristika instrumenta za procjenu vrijednosti, navika, uzora kod mladih usvojenih u obitelji

BiH

38.

dr.sc. Daša Poredoš Lavor    mag.Kristina Grdić

Građanska inicijativa "Moj grad Sisak"

Podrška aktivnom djelovanju primarne prevencije nasilja nad osobama starije životne dobi u lokalnoj zajednici

Hrvatska

39.

mr Sanjin Buzadžija

Predškolska ustanova "Vrtić Andrej"

Komunikacija vaspitača i roditelja u predškolskoj ustanovi, ishodi koji utiču na vaspitno-obrazovni rad

BiH

40.

prof.dr Nebojša Macanović

Fakultet političkih nauka Banja Luka      

Uticaj strukture porodice na odnos maloljetnih prestupnika prema školi

BiH

41.

Ivica Luketić

Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zagreb

Starije osobe na izdržavanju kazne zatvore u Republici Hrvatskoj

Hrvatska

44.

doc.dr Sandra Bjelan - Guska                                       prof.dr Lejla Kafedžić

Filozofski fakultet Sarajevo

Percepcija studenata o kvaliteti odnosa u obiteljima, orijentacije

BiH

45.

Slađana Milošević, MA

Institut za mentalno zdravlje Beograd

Kvalitet života porodica mentalno obolelih osoba

Srbija

46.

Mišel Buvač

Fakultet političkih nauka, doktorand

Društvo i porodica - istorijska povezanost i međusobna uslovljenost

BiH

47.

Doc.dr sci Helena Lajšić

Univerzitetska jedinica JU NUBRS

Praćenje i evidentiranje zadovoljstva poslom uz podršku sistema poslovne 48.inteligencije

BiH

48.

dr. Gordana Nikolić

Ministarstvo unutrašnjih poslova R.Srbije

Maloletnici kao izvršioci krivičnosg dela nasilja u porodici

Srbija

49.

prof.dr Borka Vukajlović               prof.dr Ljubomir Zuber

Pegagoški fakultet, Nezavisni univerzitet Banja Luka     Fakultet za političke nauke, Nezavisni univerzitet Banja Luka

Masovni mediji kao faktor de/marginalizacije

BiH

50.

Tamara Đuričić, dipl.soc.radnik

JU Centar za socijlani rad Gradiška

Povjeravanje na zaštitu i vaspitanje djece rođene u vanbračnim zajednicama u Republici Srpskoj

BiH

51.

mr Nejra Zejnullahu Suljagić

JU Terapijska zajednica Kampus Sarajevo

Porodica i ovisnost o psihoaktivnim supstancama

BiH

52.

mr.sc. Sanela Pekić

 

JU Terapijska zajednica Kampus Sarajevo

Uloga porodice u prevenciji ovisnosti o psihoaktivnim supstancama

 

BiH

53.

mr.sci Branka Žugić

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, KPD Podgorica

Porodica kao faktor procjene rizika u zatvoru

Crna Gora

54.

mr Predrag Janković

MH Elektroprivreda Republiek Srpske

Uloga porodičnog zakonodavstva u zaštiti porodice

BiH

55.

dr Jelena Tanasijević,                        dr Zoran Vesić

Fakultet za medije i komunikacije    Fakultet političkih nauka Beograd

Uticaj demografskih obrazaca i mera socijalne politike na pojavu međuzavisnosti u okviru savremene politike

Srbija

56.

Mirela Mujagić,                            Bojan Trgić

Terapijska zajednica Centar za odvikavanje od ovisnosti "Marjanovac" Aleksandrovac

Značaj porodice u borbi protiv ovisnosti

BiH

57.

Dr. Olga В. Mihailova

Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia

Internet space and personality development: challenges and prospects

Rusija

58.

I.B. Kudinova, Ho Vo Kue Ti, V.S. Kudinov, S.S. Kudinova, A.V.Hovhannisyan

Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia

Value-semantic predictors of the adaptivity of foreign students in Russia

Rusija

59.

Dr Kristina Bobrek Macanović

Univerzitet za poslovne studije Banja Luka

Porodično socijalno preduzetništvo

BiH

60.

Jovana Anđelković, MA

 

Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

 

Upravni postupak u radu centra za socijalni rad

 

Srbija

61.

Doc.dr Dragan Radišić

 

Fakultet za bezbednost i zaštitu, Banja Luka

 

Mesto i uloga porodice u društvu, s posebnim osvrtom na ekonomsku, vaspitnu i religijsku funkciju

 

BiH

62.

Brankica Jovetić,         

Danijela Lukajić

Univezitetski klinički centar Banja Luka

pasivni učesnici

BiH

 

(NE)VIDLJIVI
Kategorija:
10.03.2020

Predstavljamo prvu epizodu serijala (NE)VIDLJIVI u kojem postavljamo obična pitanja neobično-običnim ljudima, skrivenim herojima svakodnevice, koji žive ispunjen i srećan život, bez obzira na životne okolnosti.

Kategorija:
22.01.2020

V Međunarodna konferencija Društvene devijacije, na temu "Porodica i savremeno društvo - izazovi i perspektive" će se održati u Banja Luci 05. i 06.06.2020.

Porodica je u današnje vrijeme suočena sa brojnim teškoćama i problemima kako bi se održale i ispunile pretpostavljene funkcije i očekivane uloge. Promjene koje se odvijaju velikom brzinom u svim segmentima savremenog društva ostavljaju značajne posljedice na stanje, razvoj, ulogu i mjesto porodice u društvu.

Porodica kao jedna od najstarijih ljudskih institucija doživjela je mnoge transformacije na individualnom planu, koje su se reflektovale prvenstveno na promjene životnoga stila i porodične strukture. Bez obzira na njenu strukturu, životni stil ili zaposlenost roditelja, dijete predstavlja integralni dio života u porodici, a pozitivni odnosi i porodično zajedništvo značajan faktor njezinog zdravog razvoja. Porodica je mjesto gdje se nadasve dijete razvija fizički, intelektualno, gdje razvija svoje osjećaje, socijalne i moralne vrijednosti, te gdje se stvara i razvija porodični identitet.

Problemi sa kojima se savremena porodica suočava i na početku XXI vijeka su i dalje siromaštvo, nezaposlenost, nasilje, međugeneracijsko razmimoilaženje, nedostatak ljubavi i razumijevanja, loša socijalna i zdravstvena zaštita, smanjenje članova domaćinstva, iseljavanje, migracije i drugi socijalni i ekonomski uticaji koji svakodnevno ugrožavaju funkcionalnost porodice. Upravo izazovi koji su stavljeni pred savremenu porodicu početkom XXI vijeka podstakli su nas da se bavimo ovom zahtjevnom temom. S tim u vezi Centar modernih znanja organizuje ovu konferenciju.

Cilj konferencije je da se prezentuju dosadašnja iskustva stručnjaka i naučnih radnika, efikasna rješenja, pogledi i pristupi u vezi sa temom skupa, kao i rezultati istraživanja čija praktična upotreba može unaprijediti funkcionalnost savremene porodice. Program konferencije je multidisciplinaran, te se pozivaju autori iz raznih naučnih oblasti da daju svoj doprinos osvjetljavanju ovog društvenog problema, kao i svoje viđenje i naučne poglede kada je u pitanju položaj porodice u savremenom društvu. Pozivno pismo preuzimite u prilogu.

 

 

Prilog:
Download this file (Pozivno pismo.docx)Pozivno pismo za autore[Prijava na V Međunarodnu konferenciju \\\"Društvene devijacije\\\"]60 kB