Novosti

U okviru projekta "Poboljšanje uslova i života socijalno ugroženih žena kroz sticanje aktulenih kompetencija" uspješno smo realizovali obuku iz oblasti digitalnog marketinga za 20 polaznica. Sigurni smo da će stečene vještine kreiranja i obajvljivanja sadržaja za Instagram i Facebook, kao i vođenja profila za mala i srednja preduzeća, pomoći našim polaznicama da se lakše prilagode aktulenim potrebama na tržištu rada, ili da povećaju svoje prihode kroz samozapošljavanje.