Etičke norme

Etičke norme obuhvataju kodekse i principe ponašanja.

Dužnost i odgovornost urednika

Pored opštih poslova, kao što su poboljšanje kvaliteta i integriteta zbornika, podsticanje autora, čitalaca i debate, urednici prihvataju obavezu kroz slobodnu volju da primjenjuju sljedeće nadležnosti:

Redakcija

Uređivački odbor će biti generisan od priznatih stručnjaka koji imaju zvanje iz kompetentnih naučnih oblasti. Urednik će obezbijediti puno ime članova i kontakt informacije na web stranici časopisa.

Odluke o objavljivanju

Urednik bi trebao biti odgovoran koji od radova, koji se dostavljaju časopisu/zborniku, će biti objavljeni u časopisu/zborniku. Validacija predmetnog rada i njegov značaj za istraživače i čitaoce utiču na odluku. Urednik može biti vođen pravilima uredničkog odbora časopisa i ograničen zakonskim zahtjevima, narušavanjem autorskih prava i plagijatom.Urednik može da konsultuje zamjenika urednika, ko-urednika ili drugog urednika (zavisno od formulacije) da razmotri rukopise, prilikom donošenja odluke.Urednik može da se sastane sa drugim članovima uredništva ili sa recenzentima prilikom donošenja odluke. Urednici imaju odgovornost da zaštite anonimnost recenzenata i / ili autora prema najvišim akademskim standardima.

Proces recenzentskog postupka

Svi se radovi recenziraju u dvostrukom anonimnom recenzentskom postupku koji obuhvata eksternu i internu recenziju. Recenzenti su dužni da ukažu na moguću povredu etičkih normi u radu. Radove prvo pregledaju urednici. Urednik može odbaciti rad zato što ne izučava  tematiku časopisa ili zato što je lošeg kvaliteta pa se ne može uzeti u razmatranje. Radovi koji se smatraju pogodnim za pregled šalju se recenzentima. Recenzenti moraju da imaju više ili isto naučno zvanje u odnosu na autora. Recenzenti ne smiju biti iz iste institucije kao autor. S obzirom da svaki rad ima dva recenzenta, oni nisu poznati jedan drugom. Jedan od recenzenata mora biti eksterni. Prije donošenja konačne odluke o radu, recenzenti mogu ukazati na  izmjene i poboljšanja prije objavljivanja, ako je u svrhu poboljšanja kvaliteta časopisa.Ukoliko se recenzije ne poduraraju recenzentski odbor ili redakcija odlučuju o klasifikaciji naučnosti rada imajući u vidu više zvanje recenzenata. Ukoliko su recenzenti istog zvanja, odlučuje se u korist autora. Recenzenti ukoliko ukažu na moguće povrede etičkih normi u radu, rad se odbacuje. U svrhu poboljšanja kvaliteta časopisa urednik i članovi uredništva mogu tražiti poboljšanje rada sve do trenutka objavljivanja.

Odgovornost autora

Prvi autor pismenom izjavom potvrđuje da je rad autorsko djelo. Autori moraju da potvrde da njihov rad nije predhodno objavljen u nekoj drugoj publikaciji. Autori moraju da potvrde da se njihov rad ne razmatra za objavljivanje negdje drugdje. Autori su dužni da navedu sve literarne izvore koje su koristili prilikom pisanja rada.