Izdavačka djelatnost

Kategorija:
12.09.2019

Knjiga dr.sc. Nenada Lučića se bavi upravljanjem konfliktima kao procesom i aktivnošću, koja je usmjerena na sprečavanje disfunkcionalnih i destruktivnih posljedica konflikata, te usmjeravanje energije konfliktnih situacija na prepoznavanje stvarnih problema konflikta i njihovo rješavanje kroz komunikaciju. Takođe, istraženi su i prikazani neki od uspješnih modela rješavanja konflikata.

Kategorija:
30.07.2019

U izdanju CMZ izašla je nova knjiga Damira Nadarevića, doktora komunikoloških nauka, pod naslovom Kada zidovi „govore“: Utjecaj prostora na komunikaciju zatvorenika. Riječ je o jedinstvenoj naučnoj monografiji u kojoj autor na vrlo plastičan, egzaktan te,  kako naučnoj tako i široj javnosti, prihvatljiv način ispostavlja problem komunikacije u totalnim ustanovama, zatvorima. Fokusira se na prostor i njegovu „zloupotrebu“ u kaznenoj politici. U knjizi aktualizira komunikacijsku okolinu zatvorenika i to njen fizički i spacijalni dio. Bavi se utjecajem arhitekture zatvora na komunikaciju, te njegovoga enterijera na odnose između zatvorenika i uposlenika. U posebnom poglavlju ukazuje na utjecaj boja na zatvorenike te daje konkretne savjete kako obojiti zatvor da bi se dobila vaspitno stimulativna okolina. Pod prostorom podrazumijeva i mirise, zvukove, muziku ali i vrijeme i meteorološke promjene i ukazuje kakav utjecaj imaju na ponašanje i komunikaciju zatvorenika. Autor u knjizi pokušava dati zaokruženu cjelinu svih faktora, kojih najčešće nismo ni svjesni, a koji utječu na komunikaciju uposlenika sa zatvorenicima ali i samih zatvorenika između sebe. Zatvor kao prostor i prostor u zatvoru od kaznene dobija vaspitno stimulativnu dimenziju.

Kompetencije vaspitača u penalnim ustanovama
Kategorija:
08.04.2019

U knjizi "Kompetencije vaspitača u penalnim ustanovama" govori se o potrebi cjeloživotnog učenja vaspitača u cilju uspješnijeg sprovođenja prevaspitnog tretmana.

Posebna pomoć i zaštita starijih lica žrtava nasilja u porodici
Kategorija:
25.07.2018

Knjiga dr Dragoljuba Reljića “Posebna pomoć i zaštita starijih lica žrtava nasilja u porodici” iz naše izdavačke djelatnosti, predstavlja osnovne smjernice kako naučnim radnicima, tako i zakonodavstvu BiH, kojim putem treba krenuti u zaštiti starijih lica kao žrtava nasilja u porodici.

STRATEGIJSKI MENADŽMENT
Kategorija:
26.03.2017

Knjiga Strategijski menadžment i izrada startegijskih mapa je udžbenik autora dr Edina Bandića, dr Saše Čekrlije i dr Gordana Radića u izdanju Centra modernih znanja, namijenjen studentima drugog i trećeg ciklusa, iz oblasti ekonomije i menadžmenta. Ova knjiga se bavi navedenim temama na veoma ilustrativan način, kombinujući teorijsku analizu aspekata strategijskog menadžmenta i praktične primjere iz neposrednog poslovnog okruženja.