O savjetovalištvu

 

Prof.dr Nebojša Macanović je doktor pedagoških nauka. Trenutno je zaposlen na Univerzitetu u Banjoj Luci. Ekspertiza njegovog pedagoškog rada su djeca i mladi socijalno neprilagođenog ponašanja. Posebno se bavi djecom koja su ovisna od društvenih mreža i interneta, a način koji koristi u radu sa ovom populacijom je kombinacija individualnih razgovora i radionica. Autor je brojnih naučnih radova i publikacija iz ove oblasti.

Tel: 065 609 929 email: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

 

Doc. dr Tatjana Marić je doktor pedagoških nauka, transakcioni analitičar‒TA praktičar, psihotarapeut u edukaciji. Prije zasnivanja radnog odnosa na Univerzitetu, radila je 18 godina kao školski pedagog. Fokusirana je na individualni i grupni rad sa djecom školskog uzrasta i njihovim roditeljima, kao i rad sa adolescentima i mladima koji imaju određene probleme ili prolaze kroz teškoće u razvojnim fazama. Specijalizovala se u razvijanju odnosa roditelj–dijete, osnaživanju i razvoju potencijala djeteta/adolescenta/mlade osobe.

Tel: 065 973 555 email: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

 

Danilo Ciganović je diplomirani psiholog i KBT psihoterapeut pod supervizijom. Fokusiran je na individualni rad sa adolescentima i odraslima. Bavi se anksioznošću, depresijom i stresom koji prouzrokuju psihičku patnju. Pored navedenog, sa klijentima radi na njihovom ličnom rastu i razvoju, kako bi živjeli ispunjenijim i srećnijim životom.

Tel: 065 985 724 email: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.