Novosti

IX MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA "Društvene devijacije" će biti organizovana u Banja Luci 21.06. i 22.06.2024. na temu NE NASILJU - kroz sistem društvenih vrijednosti i kulturu.

Društvene devijacije su ponašanja i društvene pojave koje narušavaju univerzalne vrijednosti, remete ustanovljene norme ponašanja, izazivaju društvenu reakciju. Jedna od takvih devijacije jeste i nasilje. Uprkos nastojanjima međunarodnih asocijacija, nacionalnih država, nevladinih i drugih organizacija, nasilje u savremenom svijetu poprima nove metode i tehnike i postaje sve prisutnije u našim životima. Nasilje ukazuje i na narušen sistem vrijednosti u društvu. Bezbjednost prosječnog stanovnika naše planete, uprkos svim osvojenim slobodama i pravima, nije veća nego što je bila u vremenu od prije nekoliko vijekova. Stoga je imperativ savremenog odgovora na sve vrste nasilja udruživanje pojedinaca, odnosno kolektivna, sinhronizovana reakcija na nasilje. Kroz adekvatan sistem društvenih vrijednosti i kulturu želimo reagovati na nasilje.

Upravo polazeći od ovih činjenica smatrali smo da je neophodno i sa naučnog aspekta dati doprinos osvjetljavanju nasilja kao sve izraženijeg i složenijeg društvenog problema, te uz pomoć naučnih radnika i stručnjaka iz prakse iz BiH i regiona ukazati na dosadašnja iskustva kako i na koji način društvena zajednica reaguje na ovakve pojave.

Cilj konferencije je da se prezentuju dosadašnja iskustva stručnjaka i naučnih radnika, efikasna rješenja, pogledi i pristupi u vezi sa temom skupa, kao i rezultati istraživanja čija praktična upotreba može unaprijediti prije svega prevenciju nasilja. Sve detalje o konferenciji potražite u pozivnom pismu u prilogu.

Prilozi:
Pozivno pismo Ne nasilju.doc [199.5Kb]