Novosti

 

VII Međunarodna naučna konferencija „Društvene devijacije“ na temu “Poremećaji u ponašanju djece i mladih” održana je 09. i 10.09.2022. u Banja Luci. Tema konferencije je izuzetno aktulena, posvećena problemima socijalno neprilagođenog ponašanja djece i mladih, kojom želimo  upozoriti  na  potrebu  veće  stručne  posvećenosti  i  društvenog angažmana ovoj izuzetno važnoj problematici. Cilj ovogodišnje konferencije je bio da se prezentuju dosadašnja iskustva stručnjaka i naučnih radnika, efikasna rješenja, pogledi i pristupi u vezi sa temom skupa, kao i rezultati istraživanja čija praktična upotreba može unaprijediti preveciju pormećaja u ponašanju mladih generacija.

 

Naučne radove je prijavilo više od 120 naučnih radnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Rusije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore i Nigerije, a neke od predstavljenih tema su: ZLOUPOTREBA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI I RIZIČNA PONAŠANJA MLADIH U SAVREMENOM POTROŠAČKOM DRUŠTVU SOCIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE LJUBAVNIH ODNOSA MLADIH NA DRUŠTVENIM MREŽAMA, KOCKANJE SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA: UČESTALOST i POVEZANA PONAŠANJA KOJA VODE KA ZAVISNOSTI, ODRASTANJE DJECE U DISFUNKCIONALNIM I DEFICIJENTNIM OBITELJIMA, MALOLETNICI KAO UČINIOCI IMOVINSKIH KRIVIČNIH DELA, SOCIJALIZACIJA U DIGITALNOM OKRUŽENJU, itd.