Novosti

TREĆA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA  „DRUŠTVENE DEVIJACIJE“

Održana je treća konferencija „Društvene devijacije“, na temu „Ne nasilju – jedinstven društveni odgovor“. Zaključke konferencije možete da pogledate u prilogu.