Izdavačka djelatnost

Sve veći broj djece i mladih je izloženo vršnjačkom nasilju putem interneta, ali i pored toga zabrinjava činjenica da i dalje ono nije prepoznato kao ozbiljan problem u društvu. Jedan od razloga zbog kojih ovaj trend nije zabrinjavajući leži u činjenici da se on događa u virtualnom svijetu, te da nije prisutan u „stvarnom djetetovom okruženju“, kao i ubjeđenju da se to dešava uvijek nekom drugom, a ne da se može desiti i nama. Nažalost, ovaj problem je itekako prisutan u djetetovom životu i utiče na sva područja djetetovog razvoja, ali i na formiranje njegove ličnosti i socijalizacije uopšte.

Danas se sve događa u „virtualnom svijetu“, ali to ne umanjuje ozbiljnost ovog problema. Dijete ili mlada osoba i dalje mogu biti izloženi različitim oblicima nasilja, i dalje u tome mogu učestvovati i druga djeca koja možda neće preuzeti ulogu zlostavljača, ali neće ni spriječiti nasilje, ali ono što posebno zabrinjava je činjenica da dijete od ovog nasilja ne može pobjeći i ono nikad ne prestaje. Dijete svakodnevno „nosi svog zlostavljača u sebi“ zbog čega je vršnjačko nasilje putem interneta posebno zabrinjavajuće i teško se prepoznaje. Posljedice nasilja preko interneta katkad mogu biti i ozbiljnije od onih prouzrokovanim međuvršnjačkim nasiljem u stvarnim situacijama, jer publika može biti puno veća, a zbog anonimnosti počinitelji mogu biti okrutniji i nasilniji nego što bi bilo u stvarnom svijetu. Danas svako u svakoj prilici i vremenskom okruženju može biti zlostavljač na nekoj od društvenih mreža, ali i žrtva takvog nasilja. Upravo ova problematika nas je i podstakla da napišemo knjigu koja će dati jednu objektivnu sliku zašto i zbog čega se dešava nasilje putem interneta i koje su posljedice ove pojave.

Ova naučna monografija, kao i samo istraživanje u okviru nje, je pokazatelj da je nasilje putem interneta jako raširena pojava i u našem društvu. To je pojava koja traži efikasne preventivne mjere koje nažalost naše društvo i obrazovni sistem još nisu prepoznali kao ozbiljnu opasnost po djecu i mlade u XXI vijeku.

Knjiga je namjenjena učenicima, nastavnicima i roditeljima, ali i stručnjacima raznih profila koji se bave problemom nasilja.

Autori: Ružica Stojanović, MA i prof.dr Nebojša Macanović
Izdavač: Centar modernih znanja, 2022 godine