Izdavačka djelatnost

Naučna monografija „Resocijalizacija maloljetnih prestupnika“ jedna je od rijetkih publikacija na prostoru Bosne i Hercegovine koja se bavi problemom resocijalizacije i institucionalnim prevaspitim tretmanom maloljetnih prestupnika u vaspitno- popravnim ustanovama. Ova knjiga polazi od dileme i pitanja: Koliko je resocijalizacija maloljetnih prestupnika zaista moguća u vaspitno popravnim ustanovama? U želji da ukažemo kako i na koji način se sprovodi resocijalizacija maloljetnih prestupnika u takvim ustanovama prikazaćemo elemente i način sprovođenja prevaspitnog tretmana, metode i oblike rada, kao i pozitivne primjere vaspitno korektivnog rada sa maloljetnim prestupnicima.

Upravo ova naučna monografija predstavlja želju autora sa bogatim iskustvom u radu sa maloljetnim prestupnicima da svoja znanja prenese studentima koji se obrazuju za neku od pomažućih profesija. Knjiga daje jednu naučnu percepciju kako i na koji način prevaspitavati maloljetnike, te koji su to postupci i faze u radu sa njima. Knjiga je zapravo u najvećoj mjeri spoj pedagogije i prava, ali i brojnih drugih društvenih nauka koje se bave ovom problematikom. Pored pravnog okvira o krivičnim sankcijama koje se izriču maloljetnicima, daje se i pedagoški prikaz uloge i značaja prevaspitnog tretmana od kojeg zavisi uspješnost resocijalizacije maloljetnika.