Izdavačka djelatnost

PROBACIJA I ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE, TOM 1

Kao rezultat konferencije održane 01.10.2016. objavljen je Zbornik radova “Probacija i alternativne krivične sankcije” u kojem je objavljeno 30 radova iz Srbije, Hrvatske, Makedonije i BiH. Autori radova u ovom zborniku se već duži niz godina bave penologijom, a u radovima su dali kako teorijski osvrt na aktulena pitanja, tako i primjere iz svoje bogate prakse. Svaki od ovih radova predstavlja izuzetan naučni doprinos u razvoju i unapređenju penološke teorije i prakse.